четвер, 23 серпня 2012 р.

Лише той Учитель, хто живе так, як навчає( Г. Сковорода)
Дитина - вище творіння Природи і Космосу і несе в собі їхні риси - могутність і безмежність
(Ш. Амонашвілі)
http://sagevg.wordpress.com/2012/03/09/%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83/ 
Посередній  учитель розповідає,
Хороший учитель пояснює,
Кращий учитель демонструє,
Великий учитель надихає

Учитель і учень ростуть разом.


Минуле належить історії, майбутнє - це таємниця, а ця мить - подарунок. Ось чому цю мить називають сьогоденням.

Ваша сила - віра в себе. Ваша свобода - відповідальність за власний розвиток. Ваші здібності - культура само створення.
(А. Смоловик)
Учитель, який хоче мати високі результати навчання, повинен знати стилі пізнання своїх учнів, покладати це в основу організації спільної діяльності педагога і школярів на уроці.

Справжній педагог повинен працювати на майбутнє.

Щоб бути Великим - треба бути людиною
Великої ідеї та великого характеру

Серце віддаю дітям.
В. Сухомлинський
Людина має відповідати за інших, діяти разом у напрямку досягнення мети
Д. Брюннер
Немає нічого що не долалось би працею

Розум являє собою суму найкращих наших почуттів
П. ШелліРоби велике не обіцяючи великого.ПіфагорМи навчаємося не для школи, а для життя.Сенека МолодшийМає значення тільки те знання, яке використовується на практиці.Гордон Драйден
Мозок людини здатен учитися все життя - з моменту народження до самої смерті.
Гордон Драйден
Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрі­чі з ними, тоді й діти поспі­шатимуть у школу і щиро ра­дітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем.
Ш. Амонашвілі
Мудра людина не робити­ме іншим того, чого вона не бажає, щоб зробили їй.
Конфуцій

Прокладай шлях до розуму людини через її серце. 
Ф.ЧестерфілдВідкриття народжуються там, де закінчуються знання вчителя й починається нове знання учня.К.Федін
Вчаться у тих, кого люб­лять.

Ти можеш!» - повинен на­гадувати вчитель учневі.
«Він може!» - повинен нагадувати колектив.
«Я можу!» - повинен повірити в себе учень.
В.Шаталов
Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня

Наші знання - це сума того, чого ми навчилися, й того, що ми забули.
М.Ебнер-ЕшенбахУчитель - бджілка, знання учнів - мед.

«Урок - перше вогнище, зігрівшись біля якого людина прагне стати мислителем»
Г.О. Пуліна
Ніщо велике ніколи не було досягнуто без ентузіа­зму.
Р.Емерсон
Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися.
Сенека
Хто навчається без книги, той черпає воду решетом.

Пам'ятай: усі ми разом ро­зумніші, ніж кожен із нас.
Гор­дон Драйден
Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто най­ краще реагує на зміни, що від­буваються.
Гордон Драйден
Коли людина мислить, вона має сумнів, але вона впевнена, коли діє.
А.Франц
Якщо ти віднайдеш у своєму серці турботу про когось іншого, ти досягнеш успіху.
Мая Ангелоу
Найперше, що має зробити вчитель, - це розвинути в учня дух допитливості.
Д.Менделєєв

Інноваційна діяльність - це гарно організована, раціональна і систематична робота
П.Друкер

Творчість - це  не розкіш для обраних, а загальна біологічна потреба, інколи не усвідомлена нами
Г. Іванов
Учитель - це людина, кот­ра вирощує дві думки там, де раніше зростала одна.
Е.ХоббардЗавдання школи - на­вчити жити. Ми повинні ви­ ховати Людину, здатну ство­рити своє особисте життя.П.Блонський
Будь найкращим, набувай багатства, але залишайся скром­ним.
Гордон Драйден
Творчості, як і будь-якої ді­яльності, можна навчитися.
Г.АпьтшуллерБагато чого я навчився у своїх наставників, ще більше у своїх товаришів, та найбільше у сво­їх учнів  з Талмуду

Одноманітність у роботі стомлює не лише учня, але й учителя
                 
Дитина - це явище в нашо­му житті, а не випадковість.
Ш.Амонашвілі
Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.
М.Форбс
Найголовніша формула успі­ху - знання «як поводитися з людьми».
Т.РузвельтАвторитет приходить від розуму, а не розум від авто­ритету.

Вчення моє полягає лише в тому, щоб мати чисте серце і любити свого ближнього   як самого себе.
Конфуцій

Навчання - це зміна зди­вування розумінням.
В.КротовДитина - це дзеркало морального життя батьків

Розум не має ціни, а виховання кордонів

Всередині нас криються потенційні творчі можливості, й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал
Мартін Лютер КінгКожна людина має відчути, що вона мусить знайти свою життєву місіюМартін Лютер Кінг
Даруй себе дітям! Будь терп­лячим у чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитині.
Ш.Амо­нашвілі
Розум являє собою суму найкращих наших почуттів.
П. ШелліНемає нічого, що не дола­лось би працею.

Духовність -  храм душі людської, душа людини - це свят
 1. Змушений  приховувати і обминати  труднощі,  вихователь  легко  може
деморалізуватись,   стати   лицемірним,   розчаруватись   і   розледачіти...
Виникають скарги на невдячну  працю:  якщо  Бог  хоче  когось  покарати,  то
робить його вихователем.
                                                                                            Януш Корчак
 2.  Талант  виховання,  талант  терплячої  любові,  повної  відданості,
відданості хронічної,  рідше  зустрічається  ніж  усі  інші.  Його  не  може
замінити  ні  одна  пристрасна  любов  матері,  ні  одна   сильна   доказами
діалектика.
                                                                                             О.Герцен
 3. Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде  добрим  учителем.
Якщо вчитель відчуває тільки любов  до  учня,  як  батько,  мати,  він  буде
кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любові  ні
до справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в собі  любов  до  справи  і  до
учнів, він – досконалий учитель.
                                                                                         Л. Толстой
4. Тільки рішуча людина, енергійна,  з  твердим  характером,  така,  що
знає, чого вона хоче, чому вона хоче і які засоби  ведуть  до  виконання  її
волі, - тільки  така  людина  може  виховати  рішучих,  енергійних,  сильних
характером людей.
                                                                                           А.Дістервег
5. Ви для дитини, а не вона для вас; ви повинні пристосовуватись до  її
природи, до її духовного стану.
                                                                                       М.Добролюбов
 6.  Першою   і   найбільш   потрібною   учителеві   якістю   хай   буде
добронравність. Бо він є дзеркалом,  дивлячись  в  яке,  юнаки  бачать  весь
розквіт доброчесті... Отже, хай буде учитель  дзеркалом  добрих  звичаїв,  і
чого вчить або вчити збирається, те саме, як  на  зразкові  хай  показує  на
самому собі.
                                                                                          О.Духнович
 7. Воспитание – великое дело: им решается участь человека.                                                             
                                                                                            В.Белинский
8. Велик тот учитель, который исполняет делом чему учит.
                                                                                            Катон Старший
 9. От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа.
                                                                                             Джон Локк
10. В воспитании все дело в том, кто воспитатель.
                                                                   Д.Писарев
11. Дитина –  явище у нашому земному житті, а не випадковість.
                                                           Ш. О. Амонашвілі 
12. Живе лиш той, хто не живе для себе,      Хто для інших виборює життя.
                                                                                     В. Симоненко
13. Головне - навчити дітей мислити Б. Брехт